CZ EN

Technické informace pro uživatele CSÚIS

Technické informace a soubory související s účetní konsolidací státu jsou ke stažení na internetových stránkách Státní pokladny (Technické informace, Klient CSÚIS).

Registrace účetní jednotky do CSÚIS

Pro aktivaci uživatelského účtu v CSÚIS pro zodpovědné osoby (ZO) nebo náhradní zodpovědné osoby (NZO) je zapotřebí provést následující kroky, aby registrace byla úspěšná.

Ve zkratce:

1. Nominovaná ZO/NZO vyplní a odešle registrační formulář. Doporučujeme při vyplňování registračního formuláře použít Návod na vyplnění registračního formuláře. Vyplněný registrační formulář se posílá přes datovou schránku konsolidované jednotky státu. V případě, že konsolidovaná jednotka státu nemá povinnost mít zřízenu datovou schránku, odešle registrační formulář pomocí e-mailu na registraceZO@mfcr.cz.

Pro registraci ZO/NZO zaškrtněte v registračním formuláři řádek č. 3. Pro výmaz ZO/NZO zaškrtněte v registračním formuláři místo řádku č. 3, řádek č. 4. Doporučujeme stanovit dostatečně dlouhou platnost pro novou ZO/NZO, aby nemusela být v časovém období povinnosti předávání výkazů do CSÚIS obnovována, a pro NZO ponechat oprávnění pro skupinu účetních záznamů „Bez omezení“.

2. Konsolidované jednotce státu po zpracování registračního formuláře přijdou do datové schránky přístupové kódy do Webové aplikace. Pokud by vám kódy do datové schránky nedorazily, napište o opětovné zaslání přístupových kódů na servicedesk@spcss.cz. Konsolidovaná jednotka státu se do Webové aplikace přihlásí a v Inboxu si stáhne Zajišťovací a identifikační soubory (ZaIS.zip) pro každou registrující ZO/NZO. ZO/NZO si tyto soubory rozbalí a uloží do jedné složky.

3. Registrující se ZO/NZO rozbalené soubory dekóduje v aplikaci Klient CSÚIS pomocí dekódovacích kódů, které jí byly doručeny v obálce do vlastních rukou. Po dešifrování se vygenerují přístupové údaje do Webové aplikace pro danou ZO/NZO (doporučujeme jejich uložení) a kontrolní součet. Doporučujeme využít Uživatelský manuál pro aplikaci Klient CSÚIS.

4. ZO/NZO vyplní formulář Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů-kontrolní součet (interní číslo zásilky je číslo jednací z obálky do vlastních rukou ZO/NZO) a vyplněný formulář odešle prostřednictvím Klient CSÚIS, popř. Webové aplikace (z kroku 2). Následně přijde na e-mail ZO/NZO potvrzení o aktivaci.

 

Uživatelská dokumentace pro aplikaci Klient CSÚIS

  • aplikace slouží pro centralizaci a automatizaci činnosti spojené s odesíláním zpráv do CSÚIS.

Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO

  • přehledný vizuální návod pro vyplnění registračního formuláře, kterým účetní jednotka registruje ZO/NZO v CSÚIS.

Registrační formulář - Informace požadované po vybrané účetní jednotce

  • registrační formulář nutný pro registraci ZO/NZO.

 

Ostatní technické informace

Balíček XSD schémat

  • balíček obsahuje sadu XSD schémat definujících strukturu XML dokumentů (výkazů a jiných druhů zpráv). Důvodem k publikaci nového balíčku XSD je zejména novelizace příslušných vyhlášek, aktualizace vzorů výkazů nebo rozšíření funkcionality CSÚIS. V dané chvíli je možné do CSÚIS zasílat data pouze ve struktuře, která odpovídá aktuálně platnému balíčku XSD.

Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS

  • v souboru je k dispozici popis kontrolních vazeb výkazů, které jsou nastaveny v CSÚIS. Příchozí výkazy jsou těmito vazbami automaticky prověřovány. Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Technický manuál CSÚIS

  • manuál obsahuje informace nezbytné pro práci s CSÚIS. Je určený zejména zodpovědným a náhradním zodpovědným osobám, zástupcům účetních jednotek, správcům technického vybavení a softwarových systémů sloužících ke komunikaci s CSÚIS a IT společnostem vyvíjejícím a podporujícím software pro komunikaci s CSÚIS.

Konsolidační příručka pro externí uživatele

  • Dokument slouží jako uživatelská příručka pro subjekty zapojené do procesu účetní konsolidace státu. Jedná se především o správce kapitol státního rozpočtu a kraje, jejichž uživatelé aktivně přistupují na Portál IISSP, a o ostatní účetní jednotky, které předávají výkazy do CSÚIS.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.