CZ EN

Informace ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláškou č. 293/2014 Sb. byla s účinností od 1. ledna 2015 novelizována vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2015, v důsledku nového označení odstavců v § 47 neobsahuje odstavec 6 vymezující postup při ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku při poskytnutí dotace. Zrušením odstavce 6 v § 47 se však nemění principy účtování o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku. Účetní jednotky mohou využít pro účtování o dotaci například doporučené postupy obsažené v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 017 Zúčtovací vztahy bod 3.7.

Vymezení bezúplatných plnění včetně dotací a jejich vykazování v účetní závěrce bude upraveno vyhláškou s účinností od 1. ledna 2016 v souvislosti s implementací účetní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU do českých právních předpisů v oblasti účetnictví.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.