CZ EN

Vnější připomínkové řízení a konzultace k návrhu zákona o digitálních financích a návrhu změnového zákona

Vnější připomínkové řízení a konzultace k návrhu zákona o digitálních financích a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti

Ministerstvo financí zahájilo dne 11. října 2023 vnější připomínkové řízení k návrhu zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí (zákon o digitálních financích) a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti.

Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost, a to do 8. listopadu 2023 zasláním na elektronickou adresu platebnisluzby[at]mfcr.cz.

Návrh zákona o digitálních financích obsahuje ustanovení implementující tzv. nařízení DORA a tzv. nařízení MiCA. Spolu s tímto zákonem se předkládá i změnový zákon, který obsahuje další úpravy celkem patnácti zákonů navazující právě na tato dvě nařízení a implementaci návrhu nařízení o evropských zelených dluhopisech.

Nařízení DORA upravuje jednotná pravidla digitální provozní odolnosti finančního sektoru, které musí finanční instituce spadající do působnosti tohoto nařízení dodržovat. Doposud byla úprava digitální provozní odolnosti roztříštěna do jednotlivých sektorových předpisů. Nařízení DORA doprovází směrnice upravující jednotlivé sektorové předpisy, která je transponována předkládaným zákonem.

Nařízení MiCA představuje první komplexní předpis upravující nabízení kryptoaktiv veřejnosti a poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy. Předkládaný zákon obsahuje několik ustanovení napomáhajících hladké aplikaci nařízení v České republice a navazuje na některá další ustanovení v zákoně o digitálních financích.

Nařízení o evropských zelených dluhopisech upravuje podmínky pro vydávání tzv. evropských zelených dluhopisů. Nařízení stanoví požadavky pro emitenty dluhopisů, kteří chtějí používat označení „evropský zelený dluhopis“ (European Green Bond) pro své environmentálně udržitelné dluhopisy nabízené investorům v Evropské unii. Finální text tohoto nařízení se aktuálně překládá do národních jazyků a jeho zveřejnění je očekáváno během podzimu 2023.

Materiály jsou dostupné v elektronické knihovně Úřadu vlády eKLEP.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.