CZ EN

Zveřejnění zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dnes zveřejněn zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon adaptuje nařízení (EU) 2022/858 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU. Zákon provádí úpravu definice investičního nástroje a staví na jisto, že i nástroje vedené na DLT (s využitím technologie distribuovaného registru) jsou investičními nástroji.

Nařízení o pilotním režimu pak samo o sobě zavádí tři zvláštní licenční režimy tržní infrastruktury využívající technologii DLT: a) DLT MTF (mnohostranný obchodní systém), b) DLT settlement system (vypořádací systém), c) DLT trading settlement system (obchodní vypořádací systém).

Důvodem změny zákona o pojišťovnictví je skutečnost, že Evropská komise v souladu s čl. 300 směrnice 2009/138/ES provedla změnu částky týkající se čl. 13 bodu 27, tj. vymezení velkých pojistných rizik, což bylo implementováno do § 131 zákona o pojišťovnictví, a částky absolutní dolní meze pro výpočet minimálního kapitálového požadavku stanovené v čl. 129 dané směrnice, která byla implementována do § 79a zákona o pojišťovnictví.

Adaptace se provádí v minimalistické podobě. Český právní řád se tedy nemění více, než vyžaduje právo EU. Zákon nabyde účinnosti dne 4. listopadu 2023.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.