CZ EN

Umělá inteligence ve finančních službách na konferenci Cyberspace

Právnická fakulta Masarykovy univerzity pořádá v Brně 26. až 27. listopadu 2021 mezinárodní konferenci Cyberspace.

Ministerstvo financí spolupořádá panel „Artificial Intelligence in Financial Services", ve kterém přednesou své příspěvky zástupci z řad akademiků, regulátorů a dohledových orgánů. Umělá inteligence (AI) se ve finančních službách stále více rozšiřuje, a to například v oblastech obchodování, správy aktiv, poskytování úvěrů nebo crowdfundingu. AI může být také velmi nápomocná při odhalování praní špinavých peněz, podvodů nebo financování terorismu. Využívání AI ve financích přináší na jednu stranu nové příležitosti, na stranu druhou s sebou nicméně nese i potenciální rizika a dosud nezodpovězené otázky.

Zmíněný panel Artificial Intelligence in Financial Services se bude zabývat právními aspekty některých problémů spojených se zpracováním dat, vysvětlitelností výstupů AI a odpovědností za ně nebo potenciální algoritmickou předpojatostí. Diskuze se bude také věnovat tomu, zda jsou potřebné mezinárodní regulatorní rámce týkající se přeshraničního přenosu dat nebo zda by měly být systémy AI ve financích licencované a předmětem dohledu.

Konference proběhne v angličtině a je v současné chvíli plánována v prezenční formě. Všichni, které problematika zajímá, a chtěli by se konference zúčastnit, jsou srdečně zváni.

Ministerstvo financí vyhlásilo v rámci konference soutěž „Buď součástí Cyberspace!“, která je určena studentům vysokých škol se zaměřením na právo, ekonomii, technologie, bezpečnost a související oblasti. Úkolem soutěžících je napsat odbornou esej o minimální délce 3-4 normostrany na jedno z následujících témat:

  1. dopad digitálních financí na spotřebitele, nebo
  2. digitální prostředí finančních služeb v Evropské unii.

Vaše eseje očekáváme na e-mailové adrese inovace@mfcr.cz nejpozději 31. srpna 2021.

Soutěžícím s nejlepší prací bude umožněno vystoupit po boku odborníků na konferenci a vybraným studentům bude nabídnuta možnost absolvovat stáž na Ministerstvu financí.

Aktivně se zapojit a vystoupit na konferenci se svým příspěvkem na související téma mohou také studenti doktorského studia z celého světa. V případě zájmu je třeba předložit organizátorům abstrakt příspěvku zde. Bližší informace lze najít v Call for Papers.

V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů nebo podnětů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese inovace@mfcr.cz.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.