CZ EN

Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrhy zákonů týkající se nové právní úpravy finančního zajištění

Ministerstvo financí předložilo dne 26. března 2010  do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o finančním zajištění a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění. Návrhy zákonů se předkládají v souvislosti s transpozicí:

  • 1. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění,
  • 2. čl. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru, a
  • 3. čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry ve znění směrnice 2009/44/ES.

V souvislosti se zapracováním směrnice 2009/44/ES do českého právního řádu byla zhodnocena stávající úprava ve smyslu přesnější transpozice směrnice o finančním zajištění a odstranění jejích legislativně-technických, terminologických a systematických nedostatků. Rovněž se lépe řeší vztah finančního zajištění k sektorovým předpisům, upravujícím insolvenční, vykonávací a exekuční řízení, vstup do likvidace a nucenou správu.

Při tvorbě byly návrhy zákonů úzce projednávány jednak s Českou národní bankou a jednak prostřednictvím dvou veřejných konzultací s profesními asociacemi (zejm. Českou bankovní asociací a Asociací pro kapitálový trh). Do procesu legislativní přípravy návrhů zákonů se svými vyjádření efektivně zapojily také některé advokátní kanceláře a ISDA (International Swaps and Derivatives Association).

Odborné veřejnosti se předkládají uvedené návrhy zákonů a důvodové zprávy ve verzi předložené do meziresortního připomínkového řízení. Případná vyjádření k návrhům zasílejte do 28. dubna 2010 na adresu : kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz

 

  • Převodová tabulka
    • Za účelem snadnější orientace v nové právní úpravě ve vazbě na úpravu stávající se předkládá tato převodová tabulka.
Dosavadní právní úprava  - Obchodní zákoník Navrhovaná právní úprava  - Zákon o finančním zajištění
Převodová tabulka
§ 323a odst. 1 § 2, § 3 a § 7 odst. 2
§ 323a odst. 2 písm. a) návětí § 5 odst. 1
§ 323a odst. 2 písm. a) bod 1. § 5 odst. 2
§ 323a odst. 2 písm. a) bod 2. § 5 odst. 3
§ 323a odst. 2 písm. a) bod 3 § 5 odst. 1
§ 323a odst. 2 písm. b) § 4 odst. 1, § 8 odst. 1
§ 323a odst. 2 písm. c) § 3 odst. 3, § 4 odst. 1 písm. b) a c)
§ 323a odst. 2 písm. d) § 4 odst. 1 písm. d)
§ 323a odst. 2 písm. e) § 3 odst. 3
§ 323a odst. 2 písm. f) § 2
§ 323a odst. 2 písm. g) § 11 odst. 1
§ 323a odst. 3 písm. a) až f) § 6 odst. 1
§ 323a odst. 3 písm. g) až p) § 6 odst. 2
§ 323a odst. 3 písm. r) § 6 odst. 3
§ 323a odst. 4 § 13 odst. 3
§ 323a odst. 5 § 13 odst. 1 písm. a)
§ 323a odst. 6 § 13 odst. 2
§ 323a odst. 7 § 13 odst. 1 písm. b)
§ 323a odst. 8 § 11 odst. 4, § 13 odst. 3, § 10 odst. 2
§ 323a odst. 9 § 7 odst. 1, § 8 odst. 2 a 3
§ 323b odst. 1 § 3 odst. 1
§ 323b odst. 2 § 9
§ 323b odst. 3 § 10 odst. 1
§ 323b odst. 4 § 11 odst. 1, § 10 odst. 2, § 11 odst. 4
§ 323b odst. 5 § 11 odst. 2 a 3
§ 323c odst. 1 § 14 odst. 1
§ 323c odst. 2 § 14 odst. 1
§ 323c odst. 3 § 14 odst. 1
§ 323c odst. 4 § 15
§ 323c odst. 5 § 14 odst. 2
§ 323c odst. 6 § 14 odst. 1 písm. b)
§ 323d odst. 1 § 3 odst. 1, § 4 odst. 1 písm. d)
§ 323d odst. 2 § 9
§ 323d odst. 3 § 11 odst. 1 písm. a), § 10 odst. 2, § 11 odst. 4
§ 323d odst. 4 § 11 odst. 2 a 3
§ 323e odst. 1 § 14 odst. 1
§ 323e odst. 2 § 14 odst. 1 písm. b)
§ 323f § 2, § 3 odst. 2 a 3, § 17

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.