CZ EN

Ministerstvo financí předložilo vládě České republiky návrh zákona o finančním zajištění a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

Návrhy zákonů jsou ve své podstatě transpoziční a zapracovávají  směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění (dále jen „směrnice o finančním zajištění“), čl. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru (dále jen „novelizační směrnice“) a čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry ve znění směrnice 2009/44/ES. V souvislosti s transpozicí novelizační směrnice do českého právního řádu byla zhodnocena stávající úprava. Nový zákon má do českého právního řádu lépe promítnout zásadní úpravu směrnice o finančním zajištění. Funkční, systematické i terminologické pojetí současné právní úpravy finančního zajištění nekonvenuje bez výhrad základnímu přístupu, který komunitární právo v oblasti finančního zajištění stanovuje; návrh zákona o finančním zajištění tyto nedostatky odstraňuje zároveň však vychází z principu úplné materiální kontinuity s úpravou dosavadní.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají uvedené  návrhy zákonů a související důvodové zprávy ve verzi předložené vládě.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.