CZ EN

Vláda předložila dne 8. září 2010 Poslanecké sněmovně PČR vládní návrh zákona o finančním zajištění a vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

Vláda České republiky předložila dne 8. září 2010 Poslanecké sněmovně PČR vládní návrh zákona o finančním zajištění (sněmovní tisk č. 84) a vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění (sněmovní tisk č. 85). Zpracovatelem návrhů je Ministerstvo financí.

Návrhy zákonů promítají

  • směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění,
  • čl. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru
  • čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry ve znění směrnice 2009/44/ES.

V souvislosti se zapracováním směrnice 2009/44/ES do českého právního řádu byla zhodnocena stávající úprava ve smyslu přesnější transpozice směrnice o finančním zajištění a odstranění jejích legislativně-technických, terminologických a systematických nedostatků. Rovněž se lépe řeší vyloučení úkonů spojených se zahájením insolvenčního řízení, výkonem rozhodnutí, exekučním řízením, vstupem do likvidace nebo zavedením nucené správy poskytovatele nebo příjemce finančního kolaterálu na výkon práv a splnění povinností vyplývající z ujednání o finančním zajištění.

Při tvorbě byla navrhovaná úprava rovněž průběžně konzultována s profesními asociacemi (zejm. Českou bankovní asociací a Asociací pro kapitálový trh). Do procesu legislativní přípravy návrhů zákonů se svými vyjádření efektivně zapojily také některé advokátní kanceláře, které působí v České republice, a Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty (ISDA - International Swaps and Derivatives Association).

Odborné veřejnosti se pro informaci poskytují uvedené návrhy zákonů a důvodové zprávy ve verzi předložené Sněmovně a platná znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.

Přepokládá se, že zákony vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2011.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.