CZ EN

Novela zákona o dluhopisech předložena Poslanecké sněmovně

Vláda předložila dne 8. listopadu 2011 Poslanecké sněmovně PČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem návrhu je Ministerstvo financí a vláda návrh zákona schválila na schůzi dne 25. října 2011.

Hlavním cílem návrhu zákona je odstranit ze současné právní úpravy administrativní požadavky, jakož i přinést žádoucí normativní zpřesnění. Nejpodstatnější změnou, kterou návrh zákona přináší, je odstranění povinnosti emitenta nechat si před vydáním dluhopisů schválit emisní podmínky. Dále se nově upravuje možnost, aby vlastníci dluhopisů rozhodovali o příslušných otázkách na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku, například přímým dálkovým přenosem schůze obrazem a zvukem. Konečně dochází k upřesnění podmínek pro vydávání komunálních dluhopisů. Návrh zákona současně upravuje legislativní vyjádření kolizních norem pro věcný statut cenných papírů.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.