CZ EN

Zrušení Střediska cenných papírů k 31.12.2011

Ministerstvo financí ČR je právním nástupcem rušeného Střediska cenných papírů - od 1.1.2012.

Středisko cenných papírů, příspěvková organizace Ministerstva financí ČR, jež na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu k 2. červenci 2010 převedlo veškerou svou činnost týkající se vedení evidencí zaknihovaných cenných papírů na Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (dále jen „centrální depozitář“), bylo rozhodnutím ministra financí k 31. prosinci 2011 zrušeno a vymazáno z obchodního rejstříku.

Veškerá práva a povinnosti Střediska cenných papírů přešla na základě zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích dnem 1. ledna 2012 na Ministerstvo financí ČR jakožto zřizovatele zaniklé příspěvkové organizace.

Dlužníci Střediska cenných papírů se vyzývají, aby své závazky plnili od 1. ledna 2012 na příjmový účet Ministerstva financí ČR č. 19-3328001/0710, vedený u České národní banky.

Majitelům účtů cenných papírů dříve vedených Střediskem cenných papírů se sděluje, že odpovědi na jejich dotazy stran jimi vlastněných zaknihovaných cenných papírů jsou oprávněni poskytnout účastníci centrálního depozitáře z řad podnikajících právnických osob.

Bližší informace o poskytování služeb retailovým klientům jednotlivými účastníky centrálního depozitáře může poskytnout též Asociace pro kapitálový trh České republiky, Štěpánská 16/612, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 919 114, info@akatcr.cz.

Související informace

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.