CZ EN

Novela zákona o dluhopisech, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona a o mezinárodním právu soukromém a procesním byla vyhlášená ve Sbírce zákonů

Ministerstvo financí sděluje, že ve Sbírce zákonů byl vyhlášen jako předpis č. 172/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.

V zákoně o dluhopisech se odstraňují ze současné právní úpravy četné administrativní požadavky a přináší se žádoucí legislativní zpřesnění. Nejpodstatnější změnou je odstranění povinnosti emitenta nechat si před vydáním dluhopisů schválit emisní podmínky.Změna zákona nabývá účinnosti 1. srpna 2012.

V zákoně o podnikání na kapitálovém trhu se upřesňuje transpozici směrnice 2003/71/ES, označovanou jako prospektová směrnice, ve znění její novely, směrnice 2010/73/EU. Změna zákona nabývá účinnosti 1. července 2012.

V zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním potom dochází k úpravě normativního vyjádření kolizní normy k dematerializovaným cenným papírům tak, aby byl lépe vyjádřen záměr jednoznačného oddělení kolizních norem pro listinné a dematerializované cenné papíry. Změna zákona nabývá účinnosti 1. července 2012. 

Souvisecící dokumenty

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.