CZ EN

Výsledky veřejné konzultace č. I/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma – dluhopisy

1. Důvěrník pro emise dluhopisů

  • Poptávka po důvěrníkovi pro emise dluhopisů nebyla shledána. Byla však shledána poptávka po právním zakotvení agenta pro zajištění (security agent), který by automaticky zastupoval všechny vlastníky dluhopisů v souvislosti se zajištěním dluhopisů (včetně případné realizace).

2. Hypoteční zástavní listy

  • Část týkající se hypotečních zástavních listů se setkala s převážně kladným přijetím, zejména za strany trhu. Z výstupů vyplývá, že by bylo vhodné, aby krycí aktiva sloužila i ke krytí tzv. doplňkových závazků. Pokud jde o testy, pak z konzultací vyplývá, že má být upuštěno od testu likvidity a pochybnosti o své nutnosti vyvolává i navrhovaný test jmenovité hodnoty. Pokud jde o osobu, která povede rejstřík krycích aktiv, zástupci trhu se vyjádřili v tom smyslu, že by bylo vhodné, aby se jednalo o emitenta. Tento to ovšem nemůže být, jelikož by tím nemohly být vyvolány účinky navrhovaných změn insolvenčního práva, které byly všeobecně přijaty kladně všemi konzultovanými osobami. Rejstřík proto povede třetí osoba, která bude dostatečně nezávislá a efektivní. Naopak kladnou odezvu ani ze strany trhu ani dohledového orgánu nemělo navrhované zavedení limitů na použití hedgeových fondů a derivátových nástrojů.

3. Dluhopisy vyměnitelné za podíl na kapitálové společnosti

  • Obecně panovala podpora navrhovaných změn s tím, že podle České národní banky by se měla úprava vztahovat jen na případy, kdy je podíl vtělen do cenného papíru (kmenový list, investiční list) a podle zástupců trhu je třeba hlubší analýza k aplikovatelnosti právní úpravy zvyšování základního kapitálu u a.s. na s.r.o. a k.s.

4. Povinně vyměnitelné dluhopisy

  • Obecně panovala podpora navrhovaných změn s tím, že jde o užitečnou a vhodnou úpravu (zejména s ohledem na CRD IV) a že by tato oblast měla být dále diskutována.

 

Všem, kteří se v rámci konzultace vyjádřili, děkujeme za jejich podněty.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář