CZ EN

Novela zákona o dluhopisech předložena vládě

Ministerstvo financí dne 3. února 2017 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zejména insolvenční zákon a zákon o ozdravných postupech. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné dokumenty ve verzi předložené do vlády. Návrh je vládě předkládán bez rozporu.

Návrh zákona zejména modernizuje stávající úpravu hypotečních zástavních listů, a rozšiřuje ji i na jiné typy tzv. krytých dluhopisů. Ruší se stávající úprava tzv. hypoteční podstaty v insolvenčním zákoně a tato se nahrazuje obecnější úpravou nuceného správce krytých bloků (jako nezávislého správce) v zákoně o dluhopisech. Nově se navrhuje vyloučit automatické zesplatnění krytých dluhopisů (tzv. akcelerace) v případě insolvence jejich emitenta (banky) a výslovně řeší se i otázka splátek hypotečních úvěrů, kterými jsou tyto kryté dluhopisy kryty. Návrh zákona dále řeší některé dílčí nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe, například absenci úpravy agenta pro zajištění a tzv. trusteeho pro dluhopisy (zástupce vlastníků dluhopisů), dluhopisů se záporným výnosem, či absenci úpravy povinně konvertibilních dluhopisů (tzv. CoCos). Také se upřesňuje ve vztahu k insolvenčnímu řízení povaha majetku zákazníka a jeho vydání zákazníkům. Provádí se rovněž některá terminologická upřesnění, například ve vztahu k imobilizovaným cenným papírům. Předložený návrh zákona není transpoziční. Jedná se tedy o národní úpravu, která však zohledňuje existující právní předpisy Evropské unie v této oblasti a současně se inspiruje srovnatelnými zahraničními úpravami.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.