CZ EN

Legislativní „balík“ předpisů upravujících činnost investičních společností a investičních fondů nabyl účinnosti

Ministerstvo financí sděluje, že zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který Parlament České republiky schválil dne 3. července 2013, nabyl dnešního dne účinnosti. Zákon je vyhlášen jako předpis č. 240/2013 Sb. Dnešního dne nabyl účinnosti rovněž doprovodný zákon k zákonu č. 240/2013 Sb. a dále 2 vládní nařízení a 6 vyhlášek České národní banky vztahujících se k této nové právní úpravě.

Ministerstvo financí sděluje, že zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který Parlament České republiky schválil dne 3. července 2013, nabyl dnešního dne účinnosti. Zákon je vyhlášen jako předpis č. 240/2013 Sb.

  • Zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech: Zakon-240-2013 ( 1 175,67 kB)

Dnešního dne nabyl účinnosti rovněž doprovodný zákon k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech a dále 2 vládní nařízení a 6 vyhlášek České národní banky vztahujících se k této nové právní úpravě.

  • Zákon č. 241/2013 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů: Zakon-241-2013 ( 126,58 kB)

 

  • Nařízení vlády č. 242/2013 Sb. o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě: Narizeni-vlady-242-2013 ( 148,58 kB)
  • Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování: Narizeni-vlady-243-2013 ( 223,80 kB)

 

  • Vyhláška č. 244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech: Vyhlaska-244-2013 ( 760,57 kB)
  • Vyhláška č. 245/2013 Sb. o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu: Vyhlaska-245-2013 ( 47,56 kB)
  • Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování: Vyhlaska-246-2013 ( 131,24 kB)
  • Vyhláška č. 247/2013 Sb. o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech: Vyhlaska-247-2013 ( 182,90 kB)
  • Vyhláška č. 248/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů: Vyhlaska-248-2013 ( 4 852,69 kB)
  • Vyhláška č. 249/2013 Sb. o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance: Vyhlaska-249-2013 ( 225,06 kB)

Související informace:

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.