CZ EN

Úřední věstník EU - publikováno nařízení Evropské komise č. 231/2013 provádějící některá ustanovení AIFMD

Dne 22. března 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.

Nařízení, které provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správních alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD) zejména upřesňuje některé podmínky nebo pravidla v oblastech:

  • povolovacího procesu obhospodařovatele speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, včetně požadavků na kapitál,
  • jednání obhospodařovatele nebo administrátora, včetně pravidel pro odměňování, zamezení střetů zájmů aj.,
  • pověření jiného výkonem určité činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu,
  • činnosti depozitáře,
  • oznamovacích povinností a výpočtu pákového efektu, a
  • spolupráce v rámci dohledu.

Související dokumenty

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.