CZ EN

Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

Dne 1. května 2020 nabyde účinnosti zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, který mimo jiné významně novelizuje i zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

V souvislosti s tím Ministerstvo financí publikuje i anglický překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném k 1. květnu 2020.

Případná vyjádření k překladu zákona lze zaslat do 1. července 2020 na elektronickou adresu ales.kralik(zavináč)mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář