CZ EN

Úřední věstník EU – publikována novela transparenční směrnice

Dne 6. listopadu byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU ze dne 22. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (tzv. transparenční směrnice), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES.

Směrnice si klade za cíl podpořit malé a střední emitenty snížením administrativní zátěže. Ruší například požadavek na uveřejňování mezitímních zpráv statutárního orgánu (§ 119a ZPKT). Dále sleduje usnadnění přeshraničních investic vytvořením tzv. evropského elektronického místa přístupu, jenž představuje snadno dostupný zdroj regulovaných informací o všech emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v Evropské unii (§ 127an. ZPKT). Za účelem lepšího dodržování požadavků transparenční směrnice se její novelou také posilují sankční pravomoci dohledových orgánů. Lhůta pro transpozici uplyne dne 26. listopadu 2015.

Související informace:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.