CZ EN

Publikován návrh nařízení EU o prospektu

Evropská komise publikovala dne 30. listopadu 2015 na svých internetových stránkách návrh Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování.

Jedná se o další krok k posílení kapitálových trhů v rámci vytvoření Unie kapitálových trhů (CMU). Nahrazením směrnice o prospektu 2003/71/ES nařízením o prospektu by mělo dojít k zatraktivnění kapitálových trhů pro emitenty, a to zejména díky finanční a administrativní úlevě, při současném zachování stávající úrovně ochrany investorů.

Navrhovaná opatření mají za cíl snížit administrativní zátěž při vypracovávání prospektu, učinit prospekt důležitějším zdrojem informací pro potencionální investory (zlepšením srozumitelnosti a relevance poskytovaných údajů), dosáhnout většího souladu mezi prospektem a ostatními pravidly EU pro uveřejňování informací emitenty a stimulaci a efektivnější alokaci nabídek investic, zejména pro malé a střední emitenty (SMEs) a pro časté emitenty (frequent issuers).

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.