CZ EN

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, postoupen Senátu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, byl dne 24. března 2013 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky postoupen Senátu a je evidován jako Senátní tisk 233. Je zařazen na program 22. schůze Senátu.

Během projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně byly k návrhu podány dva pozměňovací návrhy, když oba návrhy byly v rámci třetího čtení návrhu schváleny. Ministerstvo financí mělo k oběma návrhům souhlasné stanovisko.

První pozměňovací návrh zejména adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (tzv. nařízení ELTIF). Dále snižuje hranici pro minimální investici do fondů kvalifikovaných investorů při současné povinnosti administrátora tohoto fondu provést hodnocení vhodnosti investice pro investora (tzv. suitability test).

Druhý pozměňovací návrh pak zejména transponuje novelu účetní směrnice (směrnice 2014/95/EU novelizující směrnici 2013/34/EU) ve vztahu k subjektům veřejného zájmu, kterými jsou emitenti se sídlem v České republice, jejichž akcie nebo dluhopisy jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Text návrhu zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou je dostupný na internetových stránkách Poslanecké sněmovny i Senátu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.