CZ EN

Zákon implementující směrnici MiFID II vyhlášen ve Sbírce zákonů

Zákon implementující směrnici MiFID II vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 204/2017, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Dne 7. června 2017 projednal Senát senátní tisk 126 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony.

Prezident republiky podepsal tento návrh zákona dne 21. června 2017.

Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 14. července 2017 pod číslem 204/2017 Sb. Zákon má stanovenu dvojí účinnost, přičemž v účinnost vstoupil částečně dne 13. srpna 2017 a následně vstoupí plně v účinnost dne 3. 1. 2018. Zákonem se novelizují zejména:

 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 15/1998, o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem úpravy je dosažení souladu právních předpisů ČR a EU prostřednictvím implementace nově přijatých evropských předpisů do českého právního řádu. Dalším cílem zákona je dosažení vyšší atraktivity českého kapitálového trhu, zajištění jeho výhodnějšího fungování a zároveň zpřísnění regulatorního rámce za účelem zvýšení ochrany spotřebitelů.

Zákonem se zejména implementují unijní předpisy na úseku kapitálového trhu, a to

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II),
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MiFIR),
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (MAR) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu (CSMAD),
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití (SFTR),
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs),
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů (BMR), a
 • prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 k MAR, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům (směrnice Komise o whistleblowingu).

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.