CZ EN

Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o kapitálovém trhu v ČR. Publikovanou zprávu připravila Světová banka (přidružená organizace OSN) na žádost Ministerstva financí ČR a její příprava byla financována Evropskou komisí v rámci přípravné fáze programu podpory strukturálních reforem (SRSP, Structural Reform Support Programme, nařízení EU č. 2017/825). Zpráva je výsledkem výzkumu týmů expertů Světové banky z různých zemí světa, kteří analyzovali podmínky a specifika kapitálového trhu přímo v ČR, což společně se skutečností, že se Česká republika na financování této zprávy nijak nepodílela, garantuje nezávislost této analýzy. Ministerstvo financí hodlá uplatnit výstupy a doporučení z této zprávy ve strategickém dokumentu „Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR“.

Zpráva Světové banky popisuje současný stav kapitálového trhu v ČR a formuluje doporučení pro jeho další rozvoj. Obsahuje tyto kapitoly:

 1. Shrnutí pro manažery (str. 11-22)
 2. Důvody vytvoření zprávy (str. 23-24)
 3. Proč by se Česká republika měla zaměřit na rozvoj kapitálového trhu? (str. 25-35)
 4. Současný stav finančního sektoru v ČR (str. 36-42)
 5. Jednotlivé součásti českého kapitálového trhu (str. 43-58)
 6. Aktivita na finančním trhu v ČR a získané poznatky (str. 59-73)
 7. Navržená opatření dle jednotlivých oblastí (str. 74-96)
 8. Přílohy (str. 97-153)

Významná jsou zejména doporučení na str. 20-22, jejichž překlad rovněž uveřejňujeme. Doporučení pro další rozvoj kapitálového trhu v ČR jsou členěna do následujících tematických skupin:

 • Snížení regulatorní zátěže – Budování dohledových kapacit
 • Vytvoření obsahu
 • Zatraktivnění trhu pro emitenty
 • Zatraktivnění trhu pro investory
 • Podpoření vstupu malých a středních podniků na trh
 • Povzbuzení používání investičních fondů
 • Posílení sektoru penzijních fondů
 • Vybudování transparence finančního reportingu
 • Propojení trhu se sektorem faktoringových společností
 • Prohloubení obchodování s vládními dluhopisy

Vaše případné připomínky ke zprávě nám prosím zašlete do 31. října 2017 na adresy ales.kralik(at)mfcr.cz a martin.zikmund(at)mfcr.cz, ať již ve formě výhrad, upřesnění či požadavků na doplnění. Vaše připomínky budou vzaty v potaz při tvorbě dokumentu „Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR“.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.