CZ EN

Novela některých zákonů v oblasti regulace na finančním trhu prošla v Poslanecké sněmovně 3. čtením

Dne 28. ledna 2019 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace na finančním trhu“. Vládní návrh zákona byl posléze předložen k projednání Poslanecké sněmovně a je evidován jako Sněmovní tisk 398. Dne 27. listopadu 2019 prošel sněmovní tisk 3. čtením a v současné době je připravováno jeho odeslání do Senátu.

V té souvislosti Ministerstvo financí uveřejňuje aktualizované platné znění návrhu s vyznačením změn, které již obsahuje zapracované pozměňovací návrhy, které byly přijaty, a dále aktualizovanou důvodovou zprávu.

Důvodem předložení návrhu zákona je zejména potřeba adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu a o zrušení směrnice 2003/71/ES. V zákoně o podnikání na kapitálovém trhu se proto vypouští regulace upravující prospekt, která by byla s tímto evropským nařízením duplicitní.

Další úprava se provádí např. v zákoně o dluhopisech, v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, v insolvenčním zákoně nebo s ohledem na distribuci v oblasti kapitálového trhu.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.