CZ EN

Česká asociace business angels zahájila svou činnost

Ministerstvo financí České republiky uveřejňuje informaci o zahájení činnosti české asociace business angels - „Czech Business Angel Association“, která vznikla dne 13. prosince 2019.

Czech Business Angel Association (CBAA) je národní asociace, která sdružuje andělské investory a kluby andělských investorů z České republiky a zastupuje jejich zájmy nejen na domácí půdě, ale rovněž ve vztahu ke světovým investičním asociacím. Cílem této platformy je také zvyšování povědomí o andělském investování, vytváření profesionálních standardů a pravidel jednání nebo podpora vzdělávání v souvislosti s business angels.

Založení této asociace je současně naplněním doporučení ze zprávy Světové banky o business angels v ČR „Stimulating Business Angels in the Czech Republic“, která vznikla z podnětu Ministerstva financí, a je rovněž v souladu s „Koncepcí rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023“ schválenou vládou ČR, která zohledňuje i doporučení ohledně business angels z výše uvedené zprávy Světové banky.

Podrobnější informace o asociaci, její etický kodex a podmínky členství lze nalézt na webových stránkách https://www.cbaa.cz.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář