CZ EN

Novela zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložena Poslanecké sněmovně

Dne 24. srpna 2020 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu“. Vládní návrh zákona byl posléze předložen k projednání Poslanecké sněmovně a je evidován jako sněmovní tisk 993.

Návrh zákona má za cíl realizovat legislativní opatření vyplývající z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice v roce 2019 – 2023, která byla schválena vládou v březnu roku 2019.

Jedním z hlavních opatření je zavedení účtu dlouhodobých investic. Tento produkt by měl být daňově zvýhodněn podobně, jako je to dnes v případě penzijního připojištění nebo životního pojištění. Účet dlouhodobých investic je majetkový účet, který má sloužit k vytváření úspor, jehož prostřednictvím je možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů.

Dalším stěžejním opatřením souvisejícím s bojem proti podvodným dluhopisům je rozšíření emisních podmínek o údaje o emitentovi tak, aby investor měl možnost dostatečně posoudit rizikovost emitenta a celé emise. Emisní podmínky bude emitent publikovat na svých internetových stránkách a nad touto povinností bude zaveden dohled České národní banky.

Některým z dalších opatření je vytvoření nového typu účastnického fondu v systému doplňkového penzijního spoření, který má být alternativou k již existujícím dynamickým fondům. Rovněž je navrhováno povinné používání XML formátu pro účely exekuce, které má vést ke snížení nákladů exekucí na finančním trhu. Také je v oblasti státních dluhopisů navrhováno rozšířit okruh subjektů, které budou moci státní dluhopisy nabízet, a rovněž se ruší požadavek, aby emisní podmínky státních dluhopisů byly uveřejňovány ve Sbírce zákonů. Dalších změn doznal zákon o investičních společnostech a investičních fondech.

Veřejnosti je předkládán návrh zákona a doprovodné dokumenty v podobě odeslané do Poslanecké sněmovny.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.