CZ EN

Evropská komise uveřejnila v rámci projektu unie kapitálových trhů další legislativní návrhy

Dne 25. listopadu 2021 byl Evropskou komisí uveřejněn balíček dalších legislativních návrhů v rámci projektu unie kapitálových trhů (CMU), jehož cílem je integrovat kapitálové trhy.

Legislativní balíček obsahuje tyto návrhy:

European Single Access Point (ESAP)

V současné době jsou finanční informace a informace související s udržitelností obchodních společností roztříštěny, objevují se v mnoha jazycích a na mnoha platformách. Tyto nedostatky představují bariéru pro přeshraniční investování. EK proto navrhuje European Single Access Point, který by byl zřízen orgánem ESMA. ESAP by shromažďoval veřejně dostupné informace o EU obchodních společnostech a investičních produktech. ESAP by měl být rovněž základním stavebním kamenem digitalizace.

Revize nařízení upravující evropské fondy dlouhodobých investic (ELTIF)

Trh s fondy dlouhodobých investic je poměrně malý a málo využívaný. V současné době existuje pouze asi 57 fondů, které jsou pouze ve 4 státech EU. Revize nařízení si má klást především za cíl zatraktivnění investování do fondů dlouhodobých investic. Zejména mají být liberalizovány některé požadavky, pokud jde o nabízení ELTIF profesionálním zákazníkům. Rovněž má být posílena role drobných investorů, aby do těchto fondů více investovali.

Revize směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Revize AIFMD má vést k vyšší efektivitě financování s ohledem na harmonizaci právního rámce pro fondy, které poskytují úvěry obchodním společnostem. Revidovaná ustanovení mají rovněž zajistit lepší ochranu investorům. To se má projevit např. v tom, že třetí osoby, na kteří správci fondů delegovali některé své činnosti, musí dodržovat stejná pravidla napříč EU.

Revize nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR)

Revize se má dotknout zejména dat. Dobře fungující trh je podle EK založen na vysoce kvalitních tržních datech. Navržené změny v této souvislosti by měly zvýšit transparentnost. Nová pravidla by rovněž měla přinést komplexní pohled na podmínky obchodování na burzách napříč EU. Všichni investoři bez ohledu na to, zda jsou drobní nebo profesionální by měly mít přístup ke konsolidovaným datům napříč EU trhy bez ohledu na to, o jaké finanční nástroje se bude jednat.

Vaše případné podněty k uvedeným návrhům zašlete v písemné podobě na adresu ales.kralik@mfcr.cz, a to do 17. prosince 2021.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.