CZ EN

Nařízení, kterým se mění nařízení o sekuritizaci a nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, publikováno v Úředním věstníku EU

Dne 6. dubna 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/557 ze dne 31. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19.

Současně bylo publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/558 ze dne 31. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na krizi způsobenou onemocněním COVID-19.

Obě nařízení jsou reakcí na pandemickou situaci mající za cíl podpořit hospodářské oživení v souvislosti s touto krizí. Stávající sekuritizační právní rámec nevyužívá svého plného potenciálu s ohledem na tzv. rozvahovou (bilanční) syntetickou sekuritizaci a jeho dosavadní nastavení dostatečně nezohledňuje specifika spojená se sekuritizací nevýkonných expozic. Nově publikovaná nařízení mají uvedené nedostatky řešit, protože řádně strukturované sekuritizace jsou důležitým kanálem pro diverzifikaci financování v rámci ekonomiky.

Obě nařízení jsou účinná ode dne 9. dubna 2021 s určitými výjimkami.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.