CZ EN

Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie v souvislosti s dokončením projektu unie kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně

Dne 14. prosince 2020 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů“. Vládní návrh zákona byl posléze předložen k projednání Poslanecké sněmovně a je evidován jako sněmovní tisk 1117.

Návrh zákona je předkládán zejména v souvislosti s potřebou implementace evropských předpisů, které souvisejí s projektem Evropské unie s názvem unie kapitálových trhů, jehož cílem je integrovat kapitálové trhy členských států Evropské unie.

Mezi nejvýznamnější změny patří revize kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry (především v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu), harmonizace právní úpravy krytých dluhopisů (v zákoně o dluhopisech), právní úprava přeshraničního nabízení investičních fondů (v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech), podpora růstu trhu malých a středních podniků, zakotvení právní úpravy transparence v oblasti financování udržitelnosti a harmonizace a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding).

Veřejnosti je předkládán návrh zákona a doprovodné dokumenty v podobě odeslané do Poslanecké sněmovny.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář