CZ EN

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení, kterým se reviduje nařízení o indexech

Dne 17. října 2023 Evropská komise zveřejnila návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011 pokud jde o oblast působnosti pravidel pro referenční hodnoty, používání referenčních hodnot v Unii poskytovaných správcem sídlícím ve třetí zemi a určité požadavky na podávání zpráv. Návrh je k nalezení na následujícím odkazu: EUR-Lex - 52023PC0660 - EN - EUR-Lex (europa.eu) .

Cílem revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (dále jen „nařízení o indexech“ či „BMR“) je zefektivnit proces povolování a registrace indexů a zmírnit zátěž společností v EU, zejména malých a středních podniků. Dále je cílem tohoto legislativního návrhu přezkoumat rozsah působnosti nařízení o indexech a řešit jeho nedostatky a také přinést cílená zlepšení fungování tohoto nařízení.

Připomínky můžete posílat na adresu kapitalovy.trh(at)mfcr.cz do 10. listopadu 2023, zároveň nabízíme možnost diskuze návrhu formou videokonference na základě Vašich zaslaných postřehů.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.