CZ EN

Konzultace - nová směrnice upravující sjednávání finančních služeb pro spotřebitele na dálku

Dne 28. 11. 2023 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/ 2673 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2011/83/EU, pokud jde o smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku, a zrušuje směrnice 2002/65/ES (DMFS). Členské státy nyní musí DMFS do dvou let transponovat do svých národních právních řádů. Účinnosti by měla transpozice nabýt do června 2026.

Mezi nejdůležitější prvky nové směrnice lze zařadit např. nové informační povinnosti, možnost vrstvení informací (layering), připomenutí možnosti odstoupit od smlouvy, poskytování náležitého vysvětlení a ochrana proti tzv. dark patterns. Diskutovaným prvkem je pak funkce na odstoupení od smlouvy, který je zaváděn jak pro finanční služby, tak i obecně pro všechny obchodníky.

Ministerstvo financí proto připravilo konzultační materiál, který je zaměřen na regulatorní volby (zejména tzv. národní diskrece). U každého konzultovaného tématu je uveden stručný popis problematiky, zhodnocení možností a otázky ke konzultaci.

Uvítáme všechny připomínky, komentáře, návrhy a podněty, které budou klíčovým podkladem pro formulaci návrhu paragrafového znění zákona. Vaše podněty zasílejte prosím prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu konzultace[at]mfcr.cz do 5. 4. 2024.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.