CZ EN

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935

Dne 12. června 2020 vstupuje v účinnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935, kterým se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění.

Částky, které jsou uvedené v zákoně č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., (dále jen „zákon“), se tak mění následovně:

Limit pojištění pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele daných právními předpisy vztahujícími se k distribuci pojištění v § 13 zákona se mění z 1 250 000 EUR na 1 300 380 EUR na jednu pojistnou událost a z 1 850 000 EUR na 1 924 560 EUR pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

Pro pojišťovací zprostředkovatele oprávněné k přijímání pojistného nebo ke zprostředkovávání výplaty pojistného plnění uvedené v § 54 odst. 3 písm. a) zákona se mění minimální výše trvale likvidní finanční jistoty z výše odpovídající hodnotě 18 750 EUR nově na 19 510 EUR.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.