CZ EN

Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku k pravidlům na ochranu retailových investorů

Legislativní balíček (Retail investment package, RIP) navazuje na konzultaci probíhající v letech 2021–2022, jejímž účelem bylo identifikovat možnosti posílení poptávky evropských retailových zákazníků po investičních službách a hledat cesty k efektivnější ochraně investorů v době digitalizace a závazků týkajících se udržitelného rozvoje ekonomik vnitřního trhu.

Balíček tvoří novela 5 směrnic z finančního trhu – UCITS (o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů), Solvency 2 (o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu),  AIFMD (o správcích alternativních investičních fondů), MiFID 2 (o trzích finančních nástrojů) a IDD (o distribuci pojištění). Samostatnou částí balíčku je pak novela nařízení PRIIPs-KID (o sdělení klíčových informací pro retailové investory).  

Navrhovaná právní úprava pokrývá různé aspekty poskytování a zprostředkování investičních služeb (v působnosti nařízení PRIIPs-KID, tj. včetně pojistných produktů s investiční složkou), zejména pak přípustné způsoby odměňování zprostředkovatelů, produktové řízení (koncept "value for money"), pravidla jednání s investory (informační povinnosti, pravidla pro reklamu, testy vhodnosti a přiměřenosti), standardy odbornosti distributorů investic, kategorizaci investorů, posílení pravomocí při výkonu dohledu nebo povinné finanční vzdělávání investorů. 

Přístup ČR k návrhu legislativního balíčku, který bude východiskem pro budoucí projednávání materiálu v orgánech Rady EU, vymezí rámcová pozice, kterou v současnosti Ministerstvo financí zpracovává. Případné podněty k legislativnímu návrhu Komise a k možné budoucí pozici ČR lze zasílat do 30. června 2023 na adresu konzultace@mfcr.cz.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.