CZ EN

Nárok osob s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření

Osobám s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt, avšak jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, resp. důchodového pojištění podle českých právních předpisů, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření za stejných podmínek, jako osobám s bydlištěm na území členského státu Evropské unie.

Ode dne 1. 1. 2021 bude těmto osobám vznikat nárok na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření pouze v případě, že jim bude povolen trvalý pobyt na území České republiky.

Účastníci penzijního připojištění, kterým by s ukončením přechodného období zanikl nárok na účast v penzijním připojištění podle § 19 odst. 1 písm. g) zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, z titulu ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie, mají možnost s penzijní společností, u níž mají vedeno penzijní připojištění, uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, a na základě uzavření této smlouvy požádat o převod prostředků z penzijního připojištění (příspěvků účastníka, příspěvků poskytnutých zaměstnavatelem, státních příspěvků a podílů na výnosech hospodaření transformovaného fondu) do doplňkového penzijního spoření (účastnických fondů). Takový postup zároveň umožňuje uchování dosažené pojištěné doby podle zákona o penzijním připojištění.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.