CZ EN

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

Veřejná konzultace - 20. listopadu 2014 - 19. prosince 2014

Ministerstvo financí dnes zahájilo veřejnou konzultaci k nové právní úpravě distribuce úvěrových produktů určených spotřebitelům. Cílem této konzutace je zahájit veřejnou diskusi k budoucí komplexní právní úpravě poskytování a zprostředkování retailových úvěrů, která by měla vést ke zvýšení nároků kladených na osoby sjednávající tyto produkty a ke zlepšení podmínek pro výkon státního dohledu v tomto segmentu finančního trhu. Tento regulatorní záměr respektuje základní koncepční východiska formulovaná v Doporučeních Pracovní skupiny k regulaci distribuce na finančním trhu a reaguje na příslušná usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se touto problematikou v průběhu roku 2014 rovněž zabývala.

Konzultační materiál se soustřeďuje na několik vybraných oblastí regulace, které Ministerstvo financí považuje z hlediska posílení ochrany spotřebitele a zlepšení regulace jako takové za klíčové:

  • působnost zákona o spotřebitelském úvěru,
  • architektura distribuce a kategorie zprostředkovatelů,
  • procesní aspekty vstupu do odvětví (získání oprávnění, evidence),
  • profesní požadavky pro vstup osob do odvětví a setrvání v něm (odbornost, důvěryhodnost),
  • jeden orgán dohledu.

Odpovědi na otázky, případně další připomínky a podněty lze prostřednictvím přiloženého formuláře zasílat na adresu uver[at]mfcr.cz, a to nejpozději do pátku 19. prosince 2014.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář