CZ EN

Oprávnění k činnosti

Přelicencování

Od 1. prosince 2016 je k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zapotřebí oprávnění udělované Českou národní bankou. Předchozí držitelé živnostenského oprávnění mohli ve své činnosti na základě živnostenského oprávnění pokračovat pouze do 1. března 2017, a pokud do této doby podali žádost o udělení oprávnění k činnosti, pak do doby, než Česká národní banka rozhodla o jejich žádosti, nejdéle však do 1. června 2018. Od tohoto data tak již všichni poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru mohou podnikat pouze na základě oprávnění vydaného Českou národní bankou.

Oprávnění k činnosti se dělí na oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru a na oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru. Vydává se přitom vždy alespoň pro jednu ze tří skupin odbornosti, kterými jsou spotřebitelský úvěr na bydlení, spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení nebo vázaný spotřebitelský úvěr.

Oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru

Oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru mají banky a spořitelní úvěrová družstva (kampeličky), platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu. Všechny tyto instituce musí splnit požadavky zákona o spotřebitelském úvěru na odbornost svých pracovníků a zprostředkovatelů. Poslední čtyři jmenované instituce mají navíc oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru omezeno zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku tak, že spotřebitelský úvěr musí souviset s poskytovanou platební službou.

Samotný zákon o spotřebitelském úvěru pak podrobně upravuje oprávnění k činnosti tzv. nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Tato osoba musí splňovat požadavek kapitálu ve výši 20 milionů Kč, mít upravena vnitřní pravidla fungování více méně odrážející řídicí a kontrolní systémy bank, zahrnující např. postupy komunikace vůči klientům, orgánům dohledu, mezi jednotlivými útvary, systémy odměňování splňující zákonné požadavky, systémy kontroly výkonu činnosti vlastní i externí distribuční sítě, pravidla posuzování úvěruschopnosti, která budou podléhat schvalování České národní banky. Oprávnění nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru je vydáváno vždy na 5 let (s možností následného prodloužení o dalších 5 let).

Oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru

Oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru mají pouze osoby, kterým je oprávnění udělováno na základě zákona o spotřebitelském úvěru. Jedná se o

  1. samostatného zprostředkovatele jednajícího na vlastní odpovědnost a zastupujícího jednu nebo více osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr nebo zastupujícího spotřebitele
  2. vázaného zástupce jednajícího výlučně na odpovědnost jedné osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr nebo jednoho samostatného zprostředkovatele
  3. zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru jednajícího na odpovědnost jedné nebo více osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr (vázaným úvěrem je obvykle prodej zboží na splátky – úvěr je účelově určen ke koupi konkrétního zboží, zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru je obvykle obchodník, který prodává své zboží na základě úvěru poskytovaného některou z nebankovních úvěrových společností)
  4. zahraničního zprostředkovatele, který je oprávněn zprostředkovávat v České republice hypoteční úvěry na základě oprávnění k činnosti ze svého domovského členského státu Evropské unie.

Oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru (ať už v pozici samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce či zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru) je vydáváno vždy na 1 rok (s možností následného prodloužení o další rok).

Požadavky na odbornost a důvěryhodnost

Všechny osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr a jejich pracovníci zabývající se distribucí spotřebitelského úvěru musí splňovat požadavky na důvěryhodnost a odbornost. Odbornost se prokazuje maturitním vysvědčením nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání a dokladem o složení odborné zkoušky testující v příslušné skupině odbornosti znalosti a dovednosti potřebné pro distribuci spotřebitelského úvěru).

Odborná zkouška se skládá před akreditovanou osobou, kterou může být kdokoli, kdo splní podmínky stanovené zákonem a získá akreditaci pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti od České národní banky (tedy i jednotlivý poskytovatel, zprostředkovatel nebo jejich profesní sdružení).

Registr ČNB

Osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jsou evidovány v registru vedeném Českou národní bankou, který je veřejně přístupný na jejích webových stránkách. U daného subjektu zde lze přitom dohledat jeho kompletní historii podnikání v oboru, včetně případných jemu udělených sankcí. U zprostředkovatelů jsou uvedeny a zveřejněny i osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, které daný zprostředkovatel zastupuje.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.