CZ EN

Vyhláška č. 353/2015 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - navýšení přídělu do FKSP na 1,5 % v roce 2016 a na 2 % pro rok 2017 a roky následující

Dne 1. ledna 2016 nabude účinnosti vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 353/2015 byla dne 21. prosince 2015 zveřejněna ve Sbírce předpisů České republiky, částka 151/2015 Sb., strana 4818.

Uvedená novela vyhlášky o FKSP navyšuje příděl do FKSP o 0,5 % v roce 2016 a o 1 % v roce 2017 a letech následujících. Toto navýšení má cíl postupně navrátit tvorbu fondu do původního stavu 2 % před tím, než byla v roce 2011 snížena na 1 % z důvodu snížení deficitu veřejných rozpočtů v minulých letech. Tímto opatřením tedy dojde ke zvýšení, resp. navrácení schopnosti plnit základní cíle a účel fondu kulturních a sociálních potřeb v jednotlivých organizacích. Předkládané opatření se bude týkat obnovení objemu poskytování zaměstnaneckých výhod zaměstnancům dotčených organizací, tzn. organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a příspěvkových organizací územních samosprávných celků.

Novela obsahuje také další úpravu legislativně-technické povahy. Nejedná se o zásadní změnu, jde pouze o soulad s terminologií jiného právního předpisu (zákon o státní službě).

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 353/2015 Sb.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.