CZ EN

Vyhláška č. 296/2022 Sb.

o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

Stručné informace k vyhlášce č. 296/2022 Sb.

Vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích, která vyšla dne 7. října 2022 v částce 138/2022 Sbírky zákonů. Vyhláška se uveřejněním ve Sbírce zákonů stala platnou, datum účinnosti je stanoveno od 1. ledna 2023. Dosavadní vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, bude uplynutím dne 31. prosince 2022 zrušena a nová výše uvedená vyhláška ji zcela nahradí.

Anotace k některým otázkám: 

Nová vyhláška byla z pracována zejména s potřeby úpravy legislativně-technického charakteru, tak aby text byl v souladu s Legislativními pravidly vlády. 

K parametrickým změnám v nové vyhlášce nedochází. 

Nově jsou v ustanovení § 2 vymezeny základní pojmy, se kterými vyhláška v dalších ustanoveních pracuje.

V ustanovení § 5 odst. 2 a § 9 odst. 5 vyhlášky je výslovně stanoveno, že další hlavní jídlo je možné poskytnout, umožňuje-li to kolektivní smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis, pokud strávník vykonává práci pro zaměstnavatele déle než 11 hodin v daném dni v místě stanoveném v § 2 písm. b) vyhlášky.

Pokud jde o zaměstnance konající práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je nově stanovena v § 5 odst. 4 vyhlášky minimální doba výkonu práce nutná pro poskytnutí hlavního jídla. Tato doba činí 3 hodiny v příslušném dni.

Z ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky vyplývá, že zajistit stravování na základě smlouvy s jiným dodavatelem lze i poskytováním stravovacích poukázek.

Ustanovení § 10 odst. 4 věta druhá vyhlášky řeší otázku stravování ve vztahu k tzv. home-office.

Vyhláška již neobsahuje zvláštní ustanovení týkající se zaměstnanců pracujícím ve vlastním stravovacím zařízení (ustanovení § 3 odst. 9 vyhlášky č. 430/2001 Sb.).

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.