CZ EN

Přehled privatizace akcií k 31.12.2016

Struktura akcií a etapy privatizace v celkové nominální hodnotě v tis. Kč Od počátku privatizace do 31.12.2016 Z toho v roce 2016 (do 31.12.2016)
Přehled privatizace akcií k 31.12.2016 
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA MF ČR 794 220 416 276
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 705 445 876 537 020
Akcie určené k prodeji 255 708 610 1
Veřejná nabídka 29 899 011 0
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 196 656 179 0
Zaměstnanecké akcie 2 266 765 0
Veřejné soutěže 26 886 655 1
Akcie určené k bezúplatnému převodu 449 737 266 537 019
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 579 916 0
Akcie pro RIF 19 828 102 0
Restituce 1 856 660 0
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 451 195 0
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 25 148 006 537 019
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

 

Stav držení akcií k 31.12.2016 Počet akciových společností V celk. nominální hodnotě v tis. Kč
Stav držení akcií k 31.12.2016
Akciové společnosti celkem 28 87 343 431
Z toho:    
Ovládané spol. strateg. významu 5 78 789 802
Ostatní akciové společnosti 23 8 553 629

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.