CZ EN

Stav privatizačních projektů k 31.12.2016

Projekty
od začátku privatizace do 31.12.2016 z toho rok 2016 (do 31.12.2016)
Předané (počet projektů) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet projektů) Majetek (tis.Kč) Předané (počet projektů) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet projektů) Majetek (tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2016
7 777 1 017 017 706 7 719 986 577 469 63 23 237 68 103 146

 

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2016 z toho rok 2016 (do 31.12.2016)
Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2016
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 208 8 486 540 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 570 34 629 522 1 546 34 573 934 11 14 392 11 12 712
Přímé prodeje 7 976 71 977 128 7 792 71 332 280 47 2 448 116 20 485
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 474 74 730 469 5 382 72 936 960 32 6 397 8 69 949
Celkem 16 230 189 832 460 15 928 187 329 714 90 23 237 135 103 146
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2016 z toho rok 2016 (do 31.12.2016)
Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Předané (počet jednotek) Majetek (tis.Kč) Ukončené (počet jednotek) Majetek (tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 561 608 772 180 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 324 218 413 066 325 218 430 571 0 0 0 0
Celkem 1 885 827 185 246 1 878 799 247 755 0 0 0 0
Celkem 1+2 18 115 1 017 017 706 17 806 986 577 469 90 23 237 135 103 146

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.