CZ EN

Stanovisko CHJ č.4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (pověřenec pro whistleblowing)

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 4/2022 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro seznamování se s oznámeními a posuzování oznámení (tzv. pověřence pro whistleblowing) z pohledu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Stanovisko bylo v roce 2023 aktualizováno s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář