Novinky

Zákon č. 129/2022 Sb.

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Legislativa
  • Zákon
  • Zákon o platebním styku
  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Peněžnictví a platební služby

kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dne 27. května 2022 vyšel v částce 64 Sbírky zákonů zákon č. 129/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon nabývá účinnosti dne 1. července 2022, obsahuje ale několik přechodných ustanovení.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější