Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. května 2022

K projednání s rozpravou:

 • Bod č. 2: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2023–2025 a Konvergenční program České republiky (duben 2022)

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2021
 • Bod č. 6: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Stěhování části infrastruktury Aplikace ADIS z datového centra „Vápenka“ („DCV“) do datového centra „Zeleneč“ („DCZ“)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. května 2022

 • Bod č. 3: Návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
 • Bod č. 18: Zpráva o plnění usnesení vlády č. 262 ze dne 30. března 2022 za resort Ministerstva financí
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2022)
 • Bod č. 12: Záměr veřejné zakázky „Centrální nákup výpočetní techniky 2022“
 • Bod č. 14: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních  a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 „Obnova reprografických zařízení“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2022

K projednání bez rozpravy:

 • Bod č.8: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021
 • Bod č. 9: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2022

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021
 • Bod č. 3: Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Asaelem Halevim"
 • Bod č. 11: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 - „Nový eSSL“
 • Bod č. 13: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Technická podpora systému ARCLP

Dodatek č. 1 

 • K projednání s rozpravou:
  Bod č. 11: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2023–2025 a Konvergenční program České republiky (duben 2022)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. dubna 2022

 • K projednání bez rozpravy:
  Bod č. 5: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2021 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Pro informaci:
  Bod č. 1: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2021

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 13. dubna 2022

K projednání s rozpravou:

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2022

 • Bod č. 14: Návrh na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti materiálu a bezúplatný převod tohoto materiálu Ukrajině
 • Bod č. 9: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 4. 2022
 • Pro informaci:
  Bod č. 2: Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2021 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. března 2022

 • K projednání bez rozpravy:
  Bod č. 5: Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2022 činných zdravotních pojišťoven
 • Pro informaci:
  Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Zajištění provozu portálového řešení cPortal na cloudové platformě
 • Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 – Služba poskytování prvků síťové infrastruktury datových center

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. března 2022

 • K projednání s rozpravou:
  Bod 1: Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
 • Bod 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod 10: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/21 - „Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství“
 • Bod 21: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny
 • K projednání bez rozpravy:
  Bod 17: Jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. února 2022

K projednání s rozpravou:

 • Bod č. 16: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. února 2022

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2022)
 • Bod č. 2: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Zabezpečení provozu aplikací PBL, RDPHM a systému SEED-NDEA