Novinky

Materiály na jednání vlády dne 8. března 2023

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Kapitálový trh
  • Soukromý sektor
  • Pojišťovnictví
  • Finanční analytický úřad
  • Zpráva
  • Veřejný sektor

Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Cílem zákona je úprava definice investičního nástroje tak, aby byly obsaženy všechny investiční nástroje vedené na technologii distribuovaného registru (DLT) a dále obsahuje zmocnění pro ČNB ke stanovení nižší mezní hodnoty evidovaných nebo obchodovaných nástrojů podle Nařízení EU o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na DLT. Toto nařízení zavádí tři zvláštní licenční režimy tržní infrastruktury využívající technologii DLT: a) DLT MTF (mnohostranný obchodní systém), b) DLT settlement system (vypořádací systém), c) DLT trading settlement system (obchodní vypořádací systém).

Pro informaci

Bod č. 1: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2022

Aktuální zpráva popisuje činnost Finančního analytického úřadu v roce 2022, kdy již šestým rokem fungoval jako samostatný správní úřad v působnosti Ministerstva financí. Zpráva je neveřejná, lze ji projednávat pouze na neveřejném zasedání stálé komise nebo na uzavřeném jednání schůze vlády. Z těchto důvodů se neuveřejňuje v IS eKLEP a doručuje se pouze členům vlády v tištěné podobě.
 

Doporučované

Nejčtenější