Novinky

Materiály na jednání vlády dne 23. listopadu 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní rozpočet
  • Ukrajina
  • Veřejný sektor
  • Všeobecná pokladní správa
  • Zahraniční sektor
  • Ceny energií

Bod: Použití vládní rozpočtové rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2022 na výdaje související s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, energetickou krizí a na další nezabezpečené výdaje

Ministerstvo financí předkládá materiál v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022, která reaguje na vysokou míru inflace, zejména nárůst cen energií, a s tím související ohrožení nízkopříjmových a zranitelných skupin obyvatelstva. Dosud byly finanční prostředky na řešení těchto problémů dočasně kryty z prostředků ostatních kapitol státního rozpočtu, novela zákona SR 2022 posílila vládní rozpočtovou rezervu celkem o 62,7 mld. Kč.

Materiál obsahuje doporučení vládě pro rozhodnutí o konkrétním použití prostředků posílené vládní rozpočtové rezervy ve vazbě na schválenou novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2022.

 

Doporučované

Nejčtenější