Novinky

Plán legislativních prací

Plán legislativních úkonů a aktivit Ministerstva financí.

ilustrace

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2022

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 332/2022 ze dne 27. dubna 2022; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2021

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 1 309 ze dne 14. prosince 2020; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2020

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 870 ze dne 9. prosince 2019; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2019

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 830 ze dne 12. prosince 2018; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2018

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2017

Legislativní plán prací MF schválila vláda svým usnesením vlády č. 1121 ze dne 14. prosince 2016; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2016

Legislativní plán prací MF schválila vláda svým usnesením vlády č. 1031 ze dne 14. prosince 2015; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2015

Legislativní plán prací MF schválila vláda svým usnesením vlády č. 1056 ze dne 15. prosince 2014; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2014

Legislativní plán prací MF schválila vláda svým usnesením vlády č. 165 ze dne 12. března 2014; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Vydáno

Výhled legislativních prací MF na léta 2015 až 2017

Výhled legislativních prací MF schválila vláda svým usnesením vlády č. 165 ze dne 12. března 2014; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.