CZ EN

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2015

Genderová politika MF v roce 2015
 1. Pokračovat v činnosti pracovní skupiny k prosazování rovnosti mužů a žen v resortu MF. Hlavním úkolem pracovní skupiny je podílet se na rozpracování úkolů vlády v rámci MF i pro jednotlivé resortní organizace a koordinovat činnosti související s problematikou rovnosti mužů a žen v resortu MF.
  • Odpovídají: ředitelka Personálního odboru MF
  • Termín: 31. 1. 2016 pro podání zprávy o výsledcích činnosti pracovní skupiny
 2. Při tvorbě jak obecně závazných právních předpisů, tak i vnitroresortních předpisů a opatření nadále dbát na dodržování a prosazování principů rovného postavení mužů a žen.
  • Odpovídají: vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2015
 3. Založení dětské skupiny pro děti zaměstnanců MF.
  • Odpovídají: ředitel sekce 08
  • Termín: 30. 6. 2016
 4. Pokračovat ve vzdělávacích aktivitách z oblasti lidských práv se zřetelem na rovnost příležitostí mužů a žen.
  • Odpovídají: ředitelka Personálního odboru MF
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2015
 5. Nadále dodržovat princip rovného postavení žen a mužů zejména v záležitostech odměňování, pracovních příležitostí a pracovních podmínek, monitorovat a zjišťovat spokojenost zaměstnanců s rovným přístupem k zaměstnancům.
  • Odpovídají: vedoucí zaměstnanci, do jejichž působnosti rozhodnutí náleží
  • Termín: průběžně s vyhodnocením ke 31. 12. 2015
 6. Provést analýzu současné situace z hlediska rovných příležitostí žen a mužů v resortu pomocí vnitřních (resortních) statistik. Zkvalitnit (rozšířit) sběr stávajících dat a prohloubit v tomto ohledu i meziresortní spolupráci.
  • Odpovídají: ředitelka Personálního odboru MF, ředitelé podřízených správních úřadů a ved. pers. útvarů
  • Termín: 31. 12. 2015
 7. Spolupracovat se zaměstnanci a zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené a informovat je o činnosti MF.
  • Odpovídají: ředitelka Personálního odboru MF
  • Termín: 31. 12. 2015
 8. Podpora flexibilních forem práce, tzn. především částečných úvazků, pružné pracovní doby a práce z domova, zaměstnancům na mateřské/rodičovské dovolené umožnit uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
  • Odpovídá: ředitelé Personálního odboru MF
  • Termín: 31. 12. 2015
 9. Zpracovat resortní koncepci rovnosti žen a mužů do roku 2020 a zajistit její implementaci.
  • Odpovídá: ředitelé Personálního odboru resortu MF
  • Termín: 30. 4. 2015, implementace: průběžně.

Související informace - Metodika MPSV a MF - Rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář