CZ EN

Prezentace ROSC Report Accounting and Auditing - 20. listopad 2014

Follow-up to Dissemination ROSC Report Accounting and Auditing II.

U příležitosti aktualizace zprávy Světové banky ROSC Report A&A (Accounting and Auditing Report on the Observance of Codes and Standards) II. se 20. listopadu 2014 uskutečnil odborný workshop, kterého se zúčastnili zástupci Světové banky, Komory auditorů ČR, Rady pro veřejný dohled nad auditem, Vysoké školy ekonomické a Ministerstva financí.

Zpráva ROSC II. obsahuje zhodnocení srovnatelnosti národních účetních a auditních standardů s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví, resp. s Mezinárodními standardy pro audit a stupeň shody se standardy, které jsou používány pro účetní závěrky obchodních společností. Prověrka se zaměřila na kontrolu účetní a auditorské praxe.

Z obsahu zprávy vyplývá, že byly posíleny kapacity jak v oblasti auditu, tak v oblasti dohledu nad auditory, a to zejména v souvislosti s přijetím evropské směrnice o povinném auditu a jejím zavedení do českého právního systému.

V závěru semináře se zúčastněné strany dohodly na další budoucí spolupráci, a to zejména v souvislosti s implementací nových evropských norem, kterými jsou novela Směrnice o povinném auditu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Zpráva představuje jeden z komponentů projektu FRTAP ( Financial Reporting Technical Assitance Project), který realizuje Středisko Světové banky pro reformu finančního výkaznictví ( World Bank Centre for Financial Reporting Reform/CFRR) se sídlem ve Vídni.

Projekt je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.