CZ EN

Konference Auditního orgánu 2018

Ve dnech 28. 11. až 30. 11. 2018 se v Mikulově uskutečnil již druhý ročník Konference Auditního orgánu. Pro účastníky byl připraven obsáhlý program, který zahrnoval kombinace přednášek, panelových diskuzí a odborně zaměřených workshopů. Cílem konference bylo sdílení zkušeností, dobré praxe, prevence možných chyb a zejména sdílení přístupu Auditního orgánu k auditu různých oblastí implementace EU fondů v České republice.

První den konference se svými příspěvky vystoupili zejména zástupci Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a Dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) nebo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tento den konference byl uzavřen představiteli Auditního orgánu, kteří shrnuli činnost Auditního orgánu v programovém období 2014-2020 a přiblížili rovněž auditní strategii na budoucí období 2020+. Posledním bodem programu prvního dne konference bylo představení výsledků externího posouzení kvality nastavení a činnosti Auditního orgánu, zejména s ohledem na soulad s auditorskými standardy, ze strany zástupce externí auditorské společnosti Deloitte Česká republika. Celý druhý den konference byl věnován odborným workshopům. Celkem bylo připraveno patnáct tematicky různě zamřených workshopů, které vedli přední odborníci pro danou oblast z řad Auditního orgánu i pozvaných hostů. Workshopy byly zaměřeny na všechny fáze a oblasti auditu EU fondů, například, veřejné zakázky, finanční nástroje, zjednodušení metody vykazování nákladů, účetnictví projektu a další. Další bloky workshopů byly zaměřeny na činnosti řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů, certifikaci a proces uzavírání účtů v kontextu pravidla n+3, řešení nesrovnalostí, představení výsledku evaluací, proces výkonnostních auditů a mnoho dalších. Pozornost byla věnována také budoucímu Obecnému nařízení, které sebou přinese celou řadu změn.

Poslední den konference proběhlo shrnutí hlavních závěrů vybraných workshopů a hosté z Ministerstva pro místní rozvoj představili plány nastavení programového období po roce 2020. V následující panelové diskuzi se debatovalo zejména o změnách v auditní činnosti, obsahu návrhu Obecného nařízení, rámcové pozice ČR a stavu vyjednávání programového období 2020+. Konferenci zakončil závěrečným slovem náměstek sekce Finančního řízení a auditu Ministerstva financí, pan Tomáš Vyhnánek.

Konference se zúčastnili kromě zaměstnanců Auditního orgánu Ministerstva financí a již zmíněných účastníků z řad Evropské komise, Evropského účetního dvora, Dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj také zástupci těchto subjektů: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Český institut interních auditorů, Generální finanční ředitelství, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí a Ministerstvo financí Slovenské republiky.

Účastníci oceňovali aktuálnost a tematické zaměření konference, možnost sdílení vlastních zkušeností a výměny názorů a dále také úroveň organizačního zabezpečení a neformálního programu. Pozitivně byla hodnocena zejména možnost nakouknout pod pokličku auditorské práce, včetně otevřeného sdílení interní metodiky a pracovních postupů.

Auditní orgán bude i v následujících letech vykonávat kromě své auditní činnosti také konzultační a poradenské činnosti s cílem včasného upozorňování na související rizika a minimalizace negativních dopadů chybného čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Vzhledem k průřezovým znalostem všech operačních programů vnímáme za klíčovou preventivní a konzultační roli Auditního orgánu jako klíčovou.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.