CZ EN

Výzkumy k finanční gramotnosti

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila na svých webových stránkách výsledky studie měření finanční gramotnosti „Measuring financial literacy: results of the OECD INFE pilot study“. Tohoto pilotního projektu, který se zabýval znalostmi, chováním a postoji v oblasti financí dospělých občanů 14 zemí zařazených do mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání INFE, se zúčastnila i Česká republika. Studie je v anglickém jazyce ke stažení .

Podrobnější výsledky kvantitativního výzkumu finanční gramotnosti v České republice, který uskutečnilo Ministerstvo financí s Českou národní bankou v roce 2010, jsou na stránkách - Výzkumy k finanční gramotnosti .

FINANČNÍ GRAMOTNOST – Kvantitativní výzkum pro MF a ČNB (rok 2010)

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou připravilo šetření zaměřené na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace. MF zadalo společnosti STEM/MARK v roce 2010 zmapovat finanční gramotnost dospělé populace ČR na základě objektivních znalostív oblasti financí, zjistit, nakolik lidé dokáží tyto znalosti využívat v běžné praxi, a zmapovat postoje a chování české populace v souvislosti s rodinnými financemi, úsporami a zajištěním.

  • Shrnutí hlavních výstupů z výzkumu (MF a ČNB, 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST – Kvantitativní výzkum pro MF (rok 2007)

MF zadalo společnosti STEM/MARK v roce 2007 zpracování výzkumu v oblasti finanční gramotnosti, jehož cílem bylo zmapovat základní úroveň finanční gramotnosti občanů ČR na základě jejich subjektivního hodnocení a zjistit postoj a potřebu dalšího vzdělávání v oblasti financí.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář