CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 19. dubna 2023

Bod č. 7: Dodatek č. 1 k Zásadám správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, schváleným usnesením vlády č. 629/2021

Předkládaný dodatek obsahuje změny navazující na novelizaci zákona o státní službě a dále ukončení smluvního vztahu mezi MF a ČSOB k 31. 12. 2022. Navrhované změny jsou technického charakteru, nedotýkají se působnosti ostatních dotčených státních orgánů a nebudou mít vliv na postup při řešení zahraničních pohledávek ČR.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář