CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 3. května 2023

Bod č. 2: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022

Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění na základě informací, které MF předložilo celkem 2 802 orgánů veřejné správy. Z předložených zpráv vyplývá, že finanční kontroly hospodaření odhalily opakovaně nedostatky zejména v oblasti účetnictví a řídicí kontroly. Finanční kontroly veřejné finanční podpory odhalily nedostatky spočívající zejména v nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek a podmínek stanovených rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou. V rámci veřejnosprávních kontrol prostředků poskytnutých z fondů Evropské unie bylo zkontrolováno přes 38 mld. Kč. Kontrolní orgány odhalily 1 043 zjištění a identifikovaly korekce ve výši přibližně 702 mil. Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.